Dnes má svátek Dorota, zítra Alexandr, další dny...
Obchodní podmínky Reklamace Způsob dopravy 725 548 378

Reklamace

a) Vytisknuti.cz dodá zákazníkovi zboží dle objednávky
b) Vytisknuti.cz neodpovídá za vady na něž byl zákazník v průběhu práce upozorněn.
c) Reklamaci řeší zákazník písemnou formou elektronickou komunikací na email info@bordado.cz případně telefonicky. Vždy musí být uvedeno číslo objednávky, bez tohoto nelze reklamaci řešit.
d) Zákazník je povinen doložil reklamové tisky fotodokumentací. V případě potřeby ověření ze strany Vytisknuti.cz, zákazník zašle reklamované tisky zpět (v tomto případě hradíme poštovné). Poštové nehradíme v případě zaslání zboží zpět bez našeho vyžádání.
e) Je-li důvodem reklamace nedostatečná kvalita tiskových dat nebude reklamace uznána.
f) Vytisknuti.cz se zavazuje vyřešit reklamaci do 30 dní od podání.
g) Reklamace odeslaná na jinou emailovou adresu než info@bordado.cz nebudou brány v potaz.
h) Při nesplnění bodů 11/a až 11/g nebereme na reklamaci zřetel. Uznání reklamace začíná následujícím dnem doručení všech náležitostí.