Dnes má svátek Iva, zítra Blanka
Obchodní podmínky Reklamace Způsob dopravy 725 548 378

Reklamace

Zkrácený text hlavního postupu. Přesné znění součástí obchodních podmínek.


  1. Práva z vadného plnění může spotřebitel uplatnit u prodávajícího na e-mailu info@zrozenilegendy.cz nebo na adrese jeho provozovny Vytisknuti.cz, Žižkova 78, 400 01 Ústí nad Labem. Podnikatel práva z vadného plnění může uplatnit výhradně na e-mailové adrese info@zrozenilegendy.cz . Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, jsou prodávajícímu doručeny všechny podklady dle bodu 8.6. těchto smluvních podmínek.

  2. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a sdělit prodávajícímu, jaké právo z vadného plnění uplatňuje. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen přiložit k reklamaci fotografie reklamovaného zboží a v případě potřeby ověření vad ze strany prodávajícího prodávajícímu reklamované zboží zaslat. Prodávající má dle těchto smluvních podmínek povinnost uhradit kupujícímu poštovné za zaslání reklamovaného zboží pouze tehdy, jestliže kupující reklamované zboží zaslal prodávajícímu na výslovnou žádost prodávajícího.